East Pokot, Baringo County (2016- Heden)

MAMA NA WATOTO neemt deel aan mobiele klinieken georganiseerd door de ‘Catholic Dioses of Nakuru’, die doorgaan in verschillende delen van East Pokot. MAMA NA WATOTO voorziet prenatale zorgen.

MAMA NA WATOTO heeft een lokale partner, ‘East Pokot Medial Project’. Hier trainen we de traditionele vroedvrouwen (TBA) en sensibiliseren we de gemeenschap omtrent vrouwelijke genitale verminking (VGV) en kindhuwelijken.

Mama Na Watoto zal bijdragen aan het voorkomen van morbiditeit en mortaliteit van moeder en kind door het trainen van TBA`s in vaardigheden voor het beheer van verloskundige en neonatale noodsituaties bij besneden patiënten, zodat zij levens in hun gemeenschappen kunnen redden.

Specifieke doelstellingen

  • Het motiveren en trainen van de TBA’s om vrouwen te bewaken tijdens de antepartum periode en het erkennen en doorverwijzen met een hoogrisico zwangerschappen en ernstige complicaties
  • Complicaties reduceren pre-, peri- en postnataal bij besneden vrouwen.
  • De TBA’s trainen om veiliger en correct alle bevallingen uit te voeren.
  • TBA`s gebruiken als infopunt naar de gemeenschap toe omtrent reproductieve gezondheidszorg.
  • Vrouwelijke genitale verminking reduceren en elimineren.
  • De gemeenschap sensibiliseren en bewust maken van de gevaren van VGV

Dit project wordt gesteund door het New Life Fonds, België.