2015

2015-2017: Courageous Hearts

Het doel van dit project was om seksuele voorlichting en reproductieve gezondheid onder tieners in en buiten school te bieden en 200 tienermoeders te rehabiliteren met educatieve, economische en levensvaardigheden.

Voor dit project werkte MAMA NA WATOTO samen met een lokale Keniaanse NGO, International Center for Education and Talent Development.

 • Levensvaardigheden en van seksuele voorlichting met speciale aandacht voor seksueel overschrijdend gedrag.
 • Preventie van tienerzwangerschappen en vermindering van schoolverlating bij tienermoeders.
 • Ontwikkeling van een online platform voor informatie.
 • Begeleiding op het gebied van reproductieve gezondheidszorg, diensten voor tieners en kinderopvang.

Het project richt zich op tieners en tienermoeders, met name kwetsbare tienermoeders in de sloppenwijken.

Het project is actief in Nakuru.

 • Toename van terugkeer naar school voor en na de bevalling met 60%.
 • Toename van het aantal zwangere tienermeisjes dat toegang heeft tot prenatale zorg met 90%.
 • 200 tienermoeders voorzien met vaardigheden op het gebied van levensvaardigheden, onderwijs en ondernemerschap.
 • Informeren over de wet op seksuele misdrijven.

Met het project Courageous Hearts konden we het Youth and Women Friendly Centre oprichten. Het centrum biedt onderwijs en trainingen op gebied van:

 • Reproductieve gezondheidszorg
 • Ondernemerschap
 • Technische vaardigheden
 • Landbouw vaardigheden
 • Huishoudkunde

MAMA NA WATOTO verliet dit project eind 2017, de lokale gemeenschap nam het over.

2015-2016: East Pokot Education Project

Een groep NGO’s en organisaties kwamen samen om het East Pokot Education Project te starten. Het doel van dit project was om het onderwijs in East Pokot te verbeteren. Twee organisaties startten sponsorprogramma’s binnen dit project. Alle organisaties waren het erover eens dat levensvaardigheden even belangrijk zijn als academische vaardigheden.

MAMA NA WATOTO verzorgde Life Skill Education (levensvaardigheden) op middelbare scholen in East Pokot. De meisjesschool in Ngingyang en de jongenshogeschool in Chemolingot waren bij verschillende sessies betrokken.

Het doel was om de jeugd te sensibiliseren over seksuele opvoeding, mensenrechten, reproductieve gezondheidszorg en sociale vaardigheden.

Naast het opleiden van de studenten op school, waren er ook sessies voor leraren. Hierdoor konden zij Life Skill Education blijven aanbieden op school.